22/07/2024 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Quách bát
留别郭八

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 10:02

 

Nguyên tác

長亭駐馬未能前,
井邑蒼茫含暮煙。
醉別何須更惆悵,
回頭不語但垂鞭。

Phiên âm

Trường đình trú mã vị năng tiền,
Tỉnh ấp thương mang hàm mộ yên.
Tuý biệt hà tu cánh trù trướng,
Hồi đầu bất ngữ đãn thuỳ tiên.

Dịch nghĩa

Trước đình dài không có ngựa buộc,
Xóm giếng mờ mịt trong sương khói buổi chiều.
Lúc chia tay đã say khướt đâu còn thấy buồn,
Quay đầu không nói một lời, mà ra roi ngựa chạy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước đình dài không còn ngựa buộc
Xóm giếng mờ sương khói lam chiều
Rượu say ly biệt quên sầu
Quay đầu không nói một câu lên đường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Lưu biệt Quách bát