永王東巡歌其十一

試借君王玉馬鞭,
指揮群虜坐瓊筵。
南風一掃胡塵靜,
西入長安到日邊。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 11

Thí tá quân vương ngọc mã tiên,
Chỉ huy quần lỗ toạ quỳnh diên.
Nam phong nhất tảo Hồ trần tĩnh,
Tây nhập Trường An đáo nhật biên.

 

Dịch nghĩa

Giả như vương gia cho mượn gậy chỉ huy,
Ngồi trên chiếu ngọc, coi tù binh bị bắt dẫn qua.
Ngọn gió phương nam thổi sạch bụi giặc Hồ,
Tiến về phía tây chiếm lại Trường An đón hoàng thượng về.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giá vương gia cho ta gậy ngọc
Ngồi chiếu cao thanh lọc binh tù
Gió nam thổi sạch bụi Hồ
Trường An lấy lại, tung hô vua về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giả như được mượn gậy vương gia,
Chiếu ngọc ngồi xem tù dẫn qua.
Ngọn gió phương nam Hồ rợ sạch,
Trường An chiếm lại đón vua ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời