金陵子詞

金陵城東誰家子,
竊聽琴聲碧窗裏。
落花一片天上來,
隨人直渡西江水。
楚歌吳語嬌不成,
似能未能最有情。
謝公正要東山妓,
攜手林泉處處行。

 

Kim Lăng tử từ

Kim Lăng thành đông thuỳ gia tử,
Thiết thính cầm thanh bích song lý.
Lạc hoa nhất phiến thiên thượng lai,
Tuỳ nhân trực độ Tây giang thuỷ.
Sở ca Ngô ngữ kiều bất thành,
Tự năng vị năng tối hữu tình.
Tạ Công chánh yếu Đông Sơn kỹ,
Huề thủ lâm tuyền xứ xứ hành.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con ai phía đông Kim Lăng thành,
Trộm nghe tiếng cầm sau cửa xanh.
Đẹp như cánh hoa từ trời rụng,
Theo người qua sông Tây giang thanh.
Giọng Ngô chưa chuẩn bài Sở ca,
Đa tình thánh thót cách ngân nga.
Kỹ nữ Đông Sơn theo Ông Tạ
Dắt tay đi khắp chốn giang hà.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con ai đông phía Kim Lăng thành,
Tiếng đàn nghe trộm cửa xanh sau màn.
Đẹp như hoa cánh rụng tàn,
Theo người thẳng tới Tây giang sông dài.
Giọng Ngô chưa chuẩn Sở bài,
Hữu tình tư chất ca say ngân dài.
Đông Sơn kỹ nữ, Tạ ngài,
Dắt tay đi khắp giang hà núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con ai đông chốn Kim Lăng thành,
Nghe trộm tiếng đàn sau cửa xanh.
Sắc đẹp từ trời hoa rụng cánh,
Theo người thẳng tới Tây giang nhanh.
Giọng Ngô chưa chuẩn bài ca Sở,
Tư chất hữu tình ca vọng thanh.
Kỹ nữ Đông Sơn theo Tạ mãi,
Sông hồ tay dắt cùng du hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời