05/12/2020 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng tử từ
金陵子詞

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2018 14:03

 

Nguyên tác

金陵城東誰家子,
竊聽琴聲碧窗裏。
落花一片天上來,
隨人直渡西江水。
楚歌吳語嬌不成,
似能未能最有情。
謝公正要東山妓,
攜手林泉處處行。

Phiên âm

Kim Lăng thành đông thuỳ gia tử,
Thiết thính cầm thanh bích song lý.
Lạc hoa nhất phiến thiên thượng lai,
Tuỳ nhân trực độ Tây giang thuỷ.
Sở ca Ngô ngữ kiều bất thành,
Tự năng vị năng tối hữu tình.
Tạ Công chánh yếu Đông Sơn kỹ[1],
Huề thủ lâm tuyền xứ xứ hành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con ai phía đông Kim Lăng thành,
Trộm nghe tiếng cầm sau cửa xanh.
Đẹp như cánh hoa từ trời rụng,
Theo người qua sông Tây giang thanh.
Giọng Ngô chưa chuẩn bài Sở ca,
Đa tình thánh thót cách ngân nga.
Kỹ nữ Đông Sơn theo Ông Tạ
Dắt tay đi khắp chốn giang hà.
[1] Danh sĩ Đông Tấn Tạ An, mỗi lần đi chơi Đông Sơn, đều dắt nhiều ca kỹ theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Kim Lăng tử từ