Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 14:52

上皇西巡南京歌其三

華陽春樹號新豐,
行入新都若舊宮。
柳色未饒秦地綠,
花光不減上陽紅。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03

Hoa Dương xuân thụ hiệu Tân Phong,
Hành nhập tân đô nhược cựu cung.
Liễu sắc vị nhiêu Tần địa lục,
Hoa quang bất giảm Thượng Dương hồng.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân cây cối ở cung Hoa Dương cũng như cung Tân Phong,
Đi tới kinh đô mới mà thoải mái như về cung cũ.
Màu xanh của liễu đất Tần chưa bằng,
Màu hồng của hoa không kém gì ở vườn Thượng Dương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hoa Dương xuân sắc tựa Tân Phong,
Đô mới trông vào giống cố cung.
Sắc liễu thắm tươi hơn chốn cũ,
Màu hoa nào kém Thượng Dương hồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Xuân sang cây cỏ Hoa Dương,
Tốt tươi thạnh mậu không nhường Tân Phong.
Nam kinh cũng tựa Bắc Thành,
Đất Tần dương liễu còn xanh tươi màu.
Muôn hồng ngàn tía đua nhau,
Thượng Dương cung khuyết dễ nào kém thua!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa Dương sắc tựa Tân Phong
Tân đô mới đến mơ mòng cố cung
Liễu xanh đâu kém đất Tần
Màu hoa nào khác vẻ hồng Thượng Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây Hoa Dương xuân Tân Phong tựa
Đô mới như cung cũ trở về
Đất Tần dương liễu còn e
Hoa hồng tươi thắm thua gì Thượng Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa Dương xuân sắc tựa Tân Phong,
Đi tới tân đô như cố cung.
Màu biếc liễu Tần chưa sánh được,
Thượng Dương hồng thắm cũng không hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời