Tây Thi gái suối Việt,
Xuất thân núi Trữ La.
Sắc đẹp trùm kim cổ
Hoa sen thẹn tránh xa
Giặt lụa đùa nước biếc,
Nhàn du như sóng ngà.
Ít cười khoe răng trắng,
Trầm tư ủ nét hoa.
Câu Tiễn tìm mỹ nữ,
Vào Ngô dương mày ngài.
Xa xôi ít người gặp,
Sủng ái cung Quán Oa.
Phù Sai sau bị phá,
Ngàn năm chẳng về nhà.

tửu tận tình do tại