Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:11

秋浦歌其七

醉上山公馬,
寒歌甯戚牛。
空吟白石爛,
淚滿黑貂裘。

 

Thu phố ca kỳ 07

Túy thượng Sơn Công mã
Hàn ca Ninh Thích ngưu
Không ngâm Bạch Thạch Lạn
Lệ mãn hắc điêu cừu.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Say cưỡi ngựa Sơn Công
Lạnh hát bài Ninh Thích
Ngâm suông Bạch Thạch Lạn
Lệ ướt đẫm điêu cừu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Say ngựa Sơn Công cỡi,
Trâu Ninh Thích lạnh ca.
Ngâm suông Bạch Thạch Lạn,
Lệ áo điêu cừu nhòa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi say leo lên Sơn công ngựa
Ninh Thích ngưu khi lạnh ca chơi
Bạch thạch lạn ngâm suông bài
Áo lông điêu đẫm lệ dài tuôn rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Say lên cỡi ngựa Sơn Công,
Trâu Ninh Thích lạnh ca xong về nhà.
Không ngâm Bạch Thạch Lạn qua,
Áo điêu cừu đẫm lệ nhoà thấm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời