宮中行樂其一

小小生金屋,
盈盈在紫微。
山花插寶髻,
石竹繡羅衣。
每出深宮里,
常隨步輦歸。
只愁歌舞散,
化作彩雲飛。

 

Cung trung hành lạc kỳ 1

Tiểu tiểu sinh kim ốc,
Doanh doanh tại Tử Vi.
Sơn hoa sáp bảo kết,
Thạch trúc tú la y.
Mỗi xuất thâm cung lý,
Thường tuỳ bộ liễn quy.
Chỉ sầu ca vũ tán,
Hoá tác thái vân phi.

 

Dịch nghĩa

Nho nhỏ sống ở trong nhà vàng,
Nhởn nhơ vui đùa trong cung vua.
Hoa núi cài lên búi tóc,
Trúc đá thêu trên áo lụa.
Mỗi khi ra khỏi cung cấm,
Thường đi bộ về cùng với xe vua.
Chỉ buồn rằng khi ca múa hết,
Lại hoá thành mây sớm bay đi.


(Năm 743)

Tương truyền Đường Huyền Tông nhân vui đùa trong cung, sai Lý Bạch chế ca từ. Lý Bạch khi đó đang say, xin Huyền Tông không câu nệ chuyện huý kị. Sau khi được chấp thuận, Lý Bạch viết một mạch 10 bài Cung trung hành lạc nói về những thú vui ở trong cung, nay chỉ còn lại 8 bài, được chép trong Nhạc phủ thi tập.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nho nhỏ trong kim ốc,
Nhởn nhơ tại chốn vua.
Hoa tươi cài tóc búi,
Trúc đá dệt áo tơ.
Mỗi khi dời cung cấm,
Thường về với ngự xa.
Chỉ buồn ca múa vãn,
Lại hoá áng mây ngà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nho nhỏ sống nhà vàng,
Cung vua thật nhã nhàn.
Hoa rừng cài búi tóc,
Đá trúc thêu y trang!
Mỗi lúc rời cung cấm,
Về ngồi kiệu thật sang!
Chỉ buồn ca múa hết,
Lại hoá vầng mây ngàn!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bé bé nơi phòng vàng
Xinh xinh trong điện ngọc
Búi tóc cài hoa rừng
Áo lụa thêu thạch trúc
Ra vào chốn thâm cung
Thường do xe người trục
Chỉ buồn ca múa xong
Hoá mây hồng bay vút.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Tiểu Tiểu trong nhà vàng
Nhởn nhơ trong cung vua
Hoa núi cài trên tóc
Trúc thêu trên áo lụa
Mỗi khi ra khỏi cung cấm
Về đi bộ theo xe vua
Buồn rằng khi múa vừa hết
Đã như áng mây bay đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nho xinh sống ở nhà vàng,
Nhởn nhơ đắm đuối cung đàn vui ca.
Cài lên búi tóc núi hoa,
Gấm thêu trúc đá, lụa hoà áo trong.
Mỗi khi ra khỏi cấm cung,
Thì thường đi bộ về cùng ngự xa.
Buồn rằng khi hết múa ca,
Hoá thành mây sớm bay xa ngàn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Mai nở màu xuân đượm
Liễu tơ rủ gió hây
Oanh kêu giọng ríu rít
Én liệng dáng loi thoi
Tiệc ánh chiều trời lộn
Hoa lồng vẻ áo tươi
Đổi thay mà múa hát
Cho thoả buổi xuân chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời