11/12/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung trung hành lạc kỳ 1
宮中行樂其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2007 20:49

 

Nguyên tác

小小生金屋,
盈盈在紫微。
山花插寶髻,
石竹繡羅衣。
每出深宮里,
常隨步輦歸。
只愁歌舞散,
化作彩雲飛。

Phiên âm

Tiểu tiểu sinh kim ốc[1],
Doanh doanh tại Tử Vi[2].
Sơn hoa sáp bảo kết,
Thạch trúc tú la y.
Mỗi xuất thâm cung lý,
Thường tuỳ bộ liễn quy.
Chỉ sầu ca vũ tán,
Hoá tác thái vân[3] phi.

Dịch nghĩa

Nho nhỏ sống ở trong nhà vàng,
Nhởn nhơ vui đùa trong cung vua.
Hoa núi cài lên búi tóc,
Trúc đá thêu trên áo lụa.
Mỗi khi ra khỏi cung cấm,
Thường đi bộ về cùng với xe vua.
Chỉ buồn rằng khi ca múa hết,
Lại hoá thành mây sớm bay đi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nho nhỏ trong kim ốc,
Nhởn nhơ tại chốn vua.
Hoa tươi cài tóc búi,
Trúc đá dệt áo tơ.
Mỗi khi dời cung cấm,
Thường về với ngự xa.
Chỉ buồn ca múa vãn,
Lại hoá áng mây ngà.
(Năm 743)

Tương truyền Đường Huyền Tông nhân vui đùa trong cung, sai Lý Bạch chế ca từ. Lý Bạch khi đó đang say, xin Huyền Tông không câu nệ chuyện huý kị. Sau khi được chấp thuận, Lý Bạch viết một mạch 10 bài Cung trung hành lạc nói về những thú vui ở trong cung, nay chỉ còn lại 8 bài, được chép trong Nhạc phủ thi tập.

[1] Nhà vàng, chỉ việc Hán Vũ Đế xây nhà vàng cho hoàng hậu A Kiều ở.
[2] Tử Vi là sao Bắc Đẩu, ví cho vua, ở đây chỉ nơi vua ở.
[3] Mây sáng buổi sớm, nhắc tới thần nữ Vu Sơn, thường được dùng để ví cho người đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cung trung hành lạc kỳ 1