從軍行

百戰沙場碎鐵衣,
城南已合數重圍。
突營射殺呼延將,
獨領殘兵千騎歸。

 

Tòng quân hành

Bách chiến sa trường toái thiết y,
Thành nam dĩ hợp sổ trùng vi.
Đột doanh xạ sát Hô Diên tướng,
Độc lãnh tàn binh thiên kỵ quy.

 

Dịch nghĩa

Đã đánh cả trăm trận nơi sa trường, giáp sắt mòn,
Địch quân đã vây nhiều lớp ngoài phía nam thành.
Tướng quân đột ngột cho mở cửa, bắn chết tướng Hung Nô,
Mình ông trở về với khoảng một ngàn kỵ binh còn sống sót.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh trăm trận rách toe áo giáp
Trong vòng vây binh tụ  nam thành
Xông trại địch bắn Hô Diên chết
Dẫn tàn quân thiên kỵ rút nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăm trận chiến trường giáp sắt long,
Thành Nam quân tụ siết bao vòng.
Xông dinh bắn tướng Hô Diên chết,
Nghìn ngựa lui về lãnh bại vong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đánh trăm trận đã mòn giáp sắt
Địch phía nam khép chặt vòng vây
Xua quân, tướng địch bỏ thây
Dẫn nghìn quân kỵ ngất ngây trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Truơng Việt Linh

Trăm trận sa trường giáp sắt mòn
Quân vây mấy lớp siết thành non
Mở dinh phụt bắn toi Hồ tướng
Nghìn kỵ tàn quân sợ mất hồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm trận sa trường giáp sắt mòn,
Địch quân vây khổn rất nhiều vòng.
Tướng quân bắn chết Hung Nô tướng,
Ông với kỵ binh vẫn sống còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời