22/06/2024 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 19:14

 

Nguyên tác

百戰沙場碎鐵衣,
城南已合數重圍。
突營射殺呼延將,
獨領殘兵千騎歸。

Phiên âm

Bách chiến sa trường toái thiết y,
Thành nam dĩ hợp sổ trùng vi.
Đột doanh xạ sát Hô Diên[1] tướng,
Độc lãnh tàn binh thiên kỵ quy.

Dịch nghĩa

Đã đánh cả trăm trận nơi sa trường, giáp sắt mòn,
Địch quân đã vây nhiều lớp ngoài phía nam thành.
Tướng quân đột ngột cho mở cửa, bắn chết tướng Hung Nô,
Mình ông trở về với khoảng một ngàn kỵ binh còn sống sót.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh trăm trận rách toe áo giáp
Trong vòng vây binh tụ  nam thành
Xông trại địch bắn Hô Diên chết
Dẫn tàn quân thiên kỵ rút nhanh.
[1] Cổ Hung Nô có 4 họ: Hô Diên, Bốc, Lan và Kiều. Thời kỳ này họ Hô Diên mạnh hơn mấy họ kia và dẫn quân đi đánh thị tộc Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tòng quân hành