上皇西巡南京歌其六

濯錦清江萬里流,
雲帆龍舸下揚州。
北地雖誇上林苑,
南京還有散花樓。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06

Trạc cẩm thanh giang vạn lý lưu,
Vân phàm long khả há Dương Châu.
Bắc địa tuy khoa Thượng lâm uyển,
Nam kinh hoàn hữu Tản hoa lâu.

 

Dịch nghĩa

Giặt gấm bên sông nước trong trôi đi vạn dặm,
Buồm cao tới mây thuyền rồng xuống Dương Châu.
Đất bắc tuy khoe vườn Thượng lâm,
Ở Nam Kinh còn có lầu Tán hoa.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặt gấm sông trong trôi muôn dặm
Thuyền rồng vương xuống tận Dương Châu
Bắc khoe Thượng uyển đã lâu
Nam kinh còn Tản hoa lâu hưởng nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giặt gấm sông trong vạn dặm trôi
Buồm mây thuyền ngự xuống Giang Châu
Tán Hoa nức tiếng Nam Kinh đó
Đất bắc Thượng Lâm có kém đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặt gấm nước trong vạn dặm trôi,
Buồm mây thuyền ngự Dương Châu xuôi.
Tuy khoe đất bắc vườn lâm Thượng,
Còn có Nam Kinh lầu Tán hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời