Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:41

上皇西巡南京歌其九

水綠天青不起塵,
風光和暖勝三秦。
萬國煙花隨玉輦,
西來添作錦江春。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09

Thuỷ lục thiên thanh bất khởi trần,
Phong quang hoà noãn thắng Tam Tần.
Vạn quốc yên hoa tuỳ ngọc liễn,
Tây lai thiêm tác Cẩm giang xuân.

 

Dịch nghĩa

Trời xanh nước biếc bụi trần yên ả
Nắng gió hòa hợp ấm áp hơn cả đất Tam Tần
Khói hoa vạn nước cùng theo xe vua
Vào tây làm tăng thêm vẻ xuân của dòng Cẩm Giang

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Nước biếc trời xanh chẳng bụi trần
Nắng hòa gió hợp vượt Tam Tần.
Khói hoa vạn nước theo xe chúa,
Sông Cẩm, trời Tây rạng sắc xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xanh nước biếc không bụi bậm
Nắng gió hoà yên ấm hơn Tần
Khói hoa tướng sĩ theo bên
Vào tây sông Cẩm tăng thêm xuân hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc trời xanh lắng bụi trần
Gió hoà khí ấm vượt tam Tần
Khói hoa muôn nước theo xe ngọc
Sông Cẩm vào tây rạng nét xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước biếc trời xanh vắng bụi trần,
Gió hoà ấm áp hơn Tam Tần.
Khói hoa các nước theo xe chúa
Dòng Cẩm vào tây rạng vẻ xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời