南流夜郎寄內

夜郎天外怨離居,
明月樓中音信疏。
北雁春歸看欲盡,
南來不得豫章書。

 

Nam lưu Dạ Lang ký nội

Dạ Lang thiên ngoại oán ly cư,
Minh nguyệt lâu trung âm tín sơ.
Bắc nhạn xuân quy khan dục tận,
Nam lai bất đắc Dự Chương thư.


Năm 759, Lý Bạch bị biếm đi Dạ Lang (Quý Châu), gia đình vợ con ở tại Dự Chương (Nam Xương, Giang Tây), trên đường đi trông ngóng thư nhà nhưng không có. Chưa đến Dạ Lang, Lý Bạch nhận được chiếu miễn lưu, bỏ lệnh đi đày.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biếm xa ngàn dặm Dạ Lang
Lầu cao trăng sáng mong manh tin nhà.
Nhạn xuân lên bắc đã xa,
Xuống nam chẳng thấy thư quà Dự Chương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài cõi Dạ Lang oán phận đày
Lầu trăng tin tức có đâu hay
Xuân về nhạn bắc xem chừng hết
Nam đến Dự Chương chẳng có thư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dạ Lang ngoài cõi oán đày xa,
Trăng sáng lầu cao tin ít qua.
Nhạn bắc xuân về xem muốn hết,
Dự Chương nam đến chẳng thư nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời