Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:15

秋浦歌其十一

邏人橫鳥道,
江祖出魚梁。
水急客舟疾,
山花拂面香。

 

Thu phố ca kỳ 11

La nhân hoành điểu đạo
Giang tổ xuất ngư lương
Thủy cấp khách chu tật
Sơn hoa phất diện hương.


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người săn chim giăng bẫy
Cá ngon đầy dưới sông
Nước xô mạnh thuyền khách
Hoa núi hương thơm nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người đón đường chim bẩy,
Cá ngon đầu ngọn sông.
Dòng nhanh thuyền khách mệt,
Hoa núi, mặt hương lồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lính đi tuần ngang đường chim tới
Đầu nguồn sông chài lưới đặt lờ
Sóng to thuyền khách lắc lư
Hoa rừng thơm ngát chạm hờ mặt ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Săn chim giăng bẫy người giăng lồng,
Bắt cá ngon đầy lưới dưới sông.
Xô mạnh thuyền trôi theo lữ khách,
Hương hoa rừng núi nức thơm nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời