05/12/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 11
秋浦歌其十一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:15

 

Nguyên tác

邏人橫鳥道,
江祖出魚梁。
水急客舟疾,
山花拂面香。

Phiên âm

La nhân hoành điểu đạo
Giang tổ xuất ngư lương
Thủy cấp khách chu tật
Sơn hoa phất diện hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người săn chim giăng bẫy
Cá ngon đầy dưới sông
Nước xô mạnh thuyền khách
Hoa núi hương thơm nồng.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 11