白鷺鷥

白鷺下秋水,
孤飛如墜霜。
心閑且未去,
獨立沙洲旁。

 

Bạch lộ tư

Bạch lộ há thu thuỷ,
Cô phi như truỵ sương.
Tâm nhàn thả vị khứ,
Độc lập sa châu bàng.

 

Dịch nghĩa

Con cò trắng đáp xuống làn nước mùa thu,
Bay một mình như cụm sương rơi.
Với dáng điệu an nhàn nó chưa đi đâu cả,
Nó đứng một mình trên bãi cát bìa cù lao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con cò trắng xuống làn thu thuỷ
Bay một mình như thể sương rơi
Chưa đi dáng điệu thảnh thơi
Một mình lặng đứng ở nơi cát bồi

tửu tận tình do tại
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Sông thu cò trắng sà
Lẻ bay như sương pha
Tâm nhàn dáng thong thả
Đứng mình bên bãi xa

53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nước thu cò trắng la đà
Lẻ bay như chút sương sa giữa đồng
Lòng nhàn nên dáng thong dong
Một mình vẫn đứng bên sông cát bồi

44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Bích Ngọc

Nước thu cò trắng hạ đáp xuống
Một mình bay đến tựa sương rơi
Chưa đi dáng điệu an nhàn
Một mình trên bãi cát bìa cù lao.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông thu cò trắng lượn sà
Lẻ bay tựa thể như là sương rơi
Một mình trên bãi cát bồi
Vô tâm nên dáng thảnh thơi an nhàn

53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cò trắng xuống dòng thu
Như sương sa lẻ bóng
Tâm nhàn chưa vội đi
Đứng lặng bên bờ vắng.

Nhất Nguyên
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làn thu cò trắng đáp
Dáng lẻ tựa sương rơi
Lòng nhàn nên chẳng vội
Bên cồn riêng đứng chơi

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con cò trắng xuống nước sông thu,
Bay một mình trong sương khói mù.
Dáng điệu an nhàn chưa bước nữa,
Một mình trên bãi cát bìa lau.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Cò trắng đáp sông thu
Bay mình như sương rụng
Dáng điệu an nhàn thế
Một mình bên rìa cù

Hạo Vũ
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hồ thu cò trắng đáp
Nhẹ tợ giọt sương rơi
Nhàn hạ chưa đi vội
Một mình dạo bãi chơi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời