25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2015 04:31

贈何七判官昌浩

有時忽惆悵,
匡坐至夜分。
平明空嘯吒,
思欲解世紛。
心隨長風去,
吹散萬里雲。
羞作濟南生,
九十誦古文。
不然拂劍起,
沙漠收奇勛。
老死阡陌間,
何因揚清芬。
夫子今管樂,
英才冠三軍。
終與同出處,
豈將沮溺群。

 

Tặng Hà thất phán quan Xương Hạo

Hữu thì hốt trù trướng,
Khuông toạ chí dạ phân.
Bình minh không khiếu trá,
Tư dục giải thế phân.
Tâm tuỳ trường phong khứ,
Xuy tán vạn lý vân.
Tu tác Tế Nam sinh,
Cửu thập tụng cổ văn.
Bất nhiên phất kiếm khởi,
Sa mạc thu kỳ huân.
Lão tử thiên mạch gian,
Hà nhân dương thanh phân?
Phu tử kim Quản, Nhạc,
Anh tài quán tam quân.
Chung dữ đồng xuất ngoại,
Khởi tương Trở, Nịch quần?

 

Dịch nghĩa

Có lúc ta bỗng buồn bã,
Ngồi ngay ngắn cho tới nửa đêm.
Rạng sáng huýt sáo suông,
Tâm tư muốn giải trừ các rối loạn trên đời.
Tâm theo gió đưa đi xa,
Thổi tan mây dài cả vạn dặm.
Thẹn đã làm như thư sinh đất Tế Nam,
Chín mươi tuổi còn đọc sách.
Vẫn được phủi kiếm đứng lên,
Ra sa mạc lập công kỳ lạ.
Nằm chết già bên đường bờ ruộng,
Vì nhân duyên gì mà để lại tiếng thơm?
Ông nay như Quản, Nhạc thủa trước,
Là anh tài nổi bật trong ba quân.
Cuối cùng giống ta ra gánh vác việc đời,
Sau này há chẳng sẽ như đôi Trở, Nịch chăng?


Lý Bạch viết bài này năm 751, sau khi từ chức hàn lâm cung phụng trong triều Đường Huyền Tông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có lúc tự nhiên buồn bã thôi,
Ngồi đồng cho đến nửa đêm dài.
Rạng đông huýt sáo suông vơ vẩn,
Muốn giải bao nhiêu rối loạn đời.
Theo gió, tâm bay xa diệu vợi,
Thổi tan cả vạn dặm mây trời.
Như thư sinh Tế Nam mà thẹn,
Tới chín mươi còn đọc sách hoài.
Vẫn phủi kiếm vùng lên được đó,
Ra sa mạc những lập công dày.
Thử già nằm chết bên bờ ruộng,
Duyên cớ gì lưu tăm tiếng đây?
Ông tựa như người xưa Quản, Nhạc,
Trong ba quân, đúng bậc anh tài.
Việc đời kết cục ta chung gánh,
Chẳng phải sau là Trở, Nịch thay?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có lúc ta bỗng nhiên buồn bã
Ngồi ngay cho tới quá nửa đêm
Sáng ra huýt sáo huyên thuyên
Tâm tư muốn gỡ rối trên cõi đời
Tâm theo gió trời đi xa vút
Vạn dặm dài mây thoắt thổi tan
Thẹn thư sinh đất Tế Nam
Chín mươi tuổi vẫn còn ham sách đèn
Nên ung dung đứng lên phủi kiếm
Ra sa trường quyết lập chiến công
Chết già bờ ruộng bên đường
Lấy gì mà để tiếng thơm cho đời?
Ông nay như người xưa Quản, Nhạc
Là anh tài nổi bật trong quân
Cuối cùng rũ áo từ quan
Há như Trở, Nịch ta làm bạn thân!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời