自遣

對酒不覺瞑,
落花盈我衣。
醉起步溪月,
鳥還人亦稀。

 

Tự khiển

Đối tửu bất giác minh,
Lạc hoa doanh ngã y.
Tuý khởi bộ khê nguyệt,
Điểu hoàn nhân diệc hy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Rượu say chẳng biết tối ngày,
Tả tơi hoa rụng rắc đầy áo ta.
Theo trăng lần suối bước ra,
Chim thì về tổ, người đà vắng tanh.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Say mèm chẳng biết đã hoàng hôn,
Hoa rơi vương áo mấy điểm hồng.
Nghiêng ngả dưới trăng dạo bờ suối,
Chim hôm về tổ, đường vắng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Uống rượu, trời sập tối
Áo ta hoa rắc rơi
Tỉnh, cùng trăng dạo suối
Vắng chim, khuất bóng người

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước rượu nào biết tối,
Áo mình vướng hoa rơi.
Suối trăng say bước tới,
Vắng cả chim lẫn người!

85.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước rượu, không hay tối,
Hoa rơi đầy áo ta.
Tỉnh rồi, trăng suối dạo,
Chim đến ít người qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

????

co ai biet thong tin cu the ve bai nay ko vay???

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

tham gia

Trước rượu chợt nhận ra
Áo mình vướng hoa rơi.
Suối trăng say bước tới,
Vắng cả chim lẫn người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mải vui chén rượu trời đà tối,
Mấy cánh hoa rơi điểm áo ta.
Rượu tỉnh theo trăng lần dạo suối,
Chim về, người cũng vắng đâu xa!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Uống say không biết tối,
Hoa đã rụng đầy mình.
Tỉnh dậy theo trăng suối,
Chim về người vắng tanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Uống mãi không hay đã tối trời,
Trên mình đầy áo cánh hoa rơi.
Dở say lần bước trăng khe sáng,
Về tổ chim muôn, vắng bóng người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối