長門怨其二

桂殿長愁不記春,
黃金四屋起秋塵。
夜懸明鏡青天上,
獨照長門宮里人。

 

Trường Môn oán kỳ 2

Quế điện trường sầu bất ký xuân,
Hoàng kim tứ ốc khởi thu trần.
Dạ huyền minh kính thanh thiên thượng,
Độc chiếu Trường Môn cung lý nhân.

 

Dịch nghĩa

Điện vách quế buồn vò võ nên đâu thấy vẻ xuân,
Cung dát vàng ở phía tây đã phủ bụi.
Trăng sáng trên trời xanh,
Chỉ chiếu vào người trong cung Trường Môn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Điện buồn người chẳng biết xuân,
Dấu xưa thu dậy bốn cung nhà vàng.
Trăng treo lơ lửng trời xanh,
Chiếu lên một bóng mỹ nhân u sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Điện Quế sầu dài chẳng thấy xuân,
Nhà vàng bốn phía bụi thu vần.
Trời xanh, kính sáng đêm treo lửng,
Riêng chiếu Trường Môn bóng mỹ nhân.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Lòng sầu quế điện những quên xuân,
Cung cấm vàng son ố bụi trần!
Trời thảm Trường Môn đêm vắng vẻ,
Vừng trăng soi mãi bóng giai nhân!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Quế điện buồn thiu, đâu biết xuân!
Bụi thu phủ kín nét son vàng.
Trăng khuya vằng vặc trời xanh thẳm,
Chỉ chiếu Trường Môn bóng mỹ nhân!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân không về người buồn điện quế
Bụi lãng quên phủ kín cung vàng
Trời xanh lơ lửng vầng trăng
Trường Môn chỉ chiếu cô nàng bơ vơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng thấy xuân đâu điện Quế buồn
Bụi thu bốn phía ố Trường Môn
Trời xanh vầng nguyệt treo lơ lửng
Riêng chiếu cung sâu bóng héo mòn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điện quế buồn lâu đâu thấy xuân,
Cung vàng bốn phía chịu phong trần.
Trên trời trăng sáng xanh thăm thẳm,
Chỉ chiếu Trường Môn cung mỹ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời