清平調其三

名花傾國兩相歡,
長得君王帶笑看。
解釋春風無限恨,
沉香亭北倚闌幹。

 

Thanh bình điệu kỳ 3

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến
(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa trời, sắc nước thảy đều vui,
Luôn được vua trông với nụ cười.
Mối hận gió xuân bay thoảng hết,
Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Sắc nước hương trơi khéo sánh đôi,
Quân vương nhìn ngắm những tươi cười.
Sầu xuân man mác tan đầu gió,
Cửa bắc đình Trầm đứng lả lơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Hoa xinh người đẹp cùng đùa vui!
Hả dạ, quân vương nở nụ cười
Một thoáng gió xuân tan oán hận
Đình Trầm Hương tựa dáng xinh tươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Danh hoa, quốc sắc đẹp đôi đường.
Mua hết nụ cười đấng Quốc Vương.
Giải hết gió xuân vô hạn hận,
Lan can dáng tựa bắc đình hương.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Mỹ nhân, hoa đẹp sánh hàng
Càng tươi cười ngắm, vua càng đắm say
Gió xuân cởi mối hận dài
Trầm Hương, người ngọc dựa ngoài lan can.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Quốc sắc danh hoa chung cuộc vui,
Quân vương say ngắm lả lơi cười.
Gió xuân giãi tỏ bao hờn tủi,
Đình Bắc trầm hương đứng tựa chơi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Khuynh quốc với danh hoa vừa thích
Đấng quân vương khúc khích vui cười
Gió xuân xiết nỗi bùi ngùi
Trầm Hương đình bắc dựa ngoài lan can


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Danh hoa sắc nước đều vui
Quân vương càng ngắm càng tươi mặt rồng
Gió xuân tiêu hận khi nàng
Trầm Hương đình bắc tựa hàng lan can

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Khéo thay sắc nước với hương trời
Đã xứng quân vương một nụ cười
Tan trước gió xuân nghìn nỗi hận
Đình Trầm muôn vẻ dựa hiên chơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sắc nước màu hoa cũng đắm say,
Quân vương cười ngắm biết bao ngày.
Gió xuân tan hết niềm trường hận,
Hiên bắc Trầm Hương tựa chốn này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối