Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 16:18

登新平樓

去國登茲樓,
懷歸傷暮秋。
天長落日遠,
水淨寒波流。
秦雲起嶺樹,
胡雁飛沙洲。
蒼蒼幾萬里,
目極令人愁。

 

Đăng Tân Bình lâu

Khứ quốc đăng tư lâu,
Hoài quy thương mộ thu.
Thiên trường lạc nhật viễn,
Thuỷ tịnh hàn ba lưu.
Tần vân khởi lĩnh thụ,
Hồ nhạn phi sa châu.
Thương thương kỷ vạn lý,
Mục cực linh nhân sầu.

 

Dịch nghĩa

Xa nhà nay lên lầu này,
Nhằm lúc cuối thu nên nhớ nhà, muốn về.
Trời cao, mặt trời lặn nơi chân trời xa,
Sông trong lạnh chảy sóng lăn tăn.
Mây xứ Tần nổi lên trên rừng núi,
Nhạn đất Hồ bay lượn nơi bãi sông.
Rừng cây xanh xanh dài vài vạn dặm,
Vời trông khiến lòng càng buồn.


Lầu Tân Bình di chỉ nay trong huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa nhà lâu nay lên lầu ngắm
Nhằm cuối thu lòng quặn nhớ nhà
Trời cao bóng xế xa xa
Sông trong sóng lạnh chảy qua chân trời
Mây xứ Tần nổi nơi rừng núi
Nhạn đất Hồ bay tới bãi sông
Xanh xanh rừng núi mênh mông
Càng trông càng cảm nỗi lòng buồn tênh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rời quê nay đến lầu này
Cuối thu nỗi nhớ muốn quay về nhà
Ánh hồng cuối góc trời xa
Nước trong con sóng chảy qua lạnh lùng
Nhạn Hồ bay lượn bãi sông
Ùn ùn non biếc mây Tần nổi lên
Xanh xanh vạn dặm cây rừng
Vời trông lòng khiến trào dâng nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa quê lên chốn lầu nầy
Nhớ nhà thu muộn lòng lay lắt sầu
Trời cao bóng ngã về đâu
Sông êm con nước dàu dàu chảy xuôi
Mây Tần phủ kín cây đồi
Nhạn Hồ bay lượn khắp trời bãi xa
Chạnh lòng trong cõi người ta
Xanh xanh ngàn dặm càng sa mắt buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xa quê lên gác đây trông
Cuối thu, càng giục tấc lòng hồi hương
Trời cao, xa khuất tà dương
Sông trong lạnh chảy sóng dường lăn tăn
Núi rừng ùn nổi mây Tần
Nhạn Hồ lượn bãi cát gần bên sông
Rừng xanh vài vạn dặm trông
Mắt vời xa chạnh cõi lòng buồn tênh !

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nguyệt Chi

Xa quê lạc bước tới đây.
Lầu thu, quê cũ nhớ quay quắt lòng.
Trời chiều bóng ngả tầng không.
Bến sông con nước, lạnh lùng chảy xuôi.
Mây Tần ôm núi bồi hồi.
Nhạn Hồ còn liệng bãi bồi bên sông.
Rừng cây, dáng núi mênh mông.
Người trông cảnh đó, cho lòng sầu thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa nhà lâu quá lên lầu này,
Nhằm lúc cuối thu nhà nhớ ngay.
Xa tít chân trời nơi ác lặn,
Sông trong lạnh chảy sóng tràn đầy.
Xứ Tần mây nổi trên rừng núi,
Nơi bãi nhạn Hồ sông lượn bay.
Xanh biếc rừng cây dài vạn dặm,
Vời trông càng khiến lòng buồn lây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời