06/12/2021 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tân Bình lâu
登新平樓

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 16:18

 

Nguyên tác

去國登茲樓,
懷歸傷暮秋。
天長落日遠,
水淨寒波流。
秦雲起嶺樹,
胡雁飛沙洲。
蒼蒼幾萬里,
目極令人愁。

Phiên âm

Khứ quốc đăng tư lâu,
Hoài quy thương mộ thu.
Thiên trường lạc nhật viễn,
Thuỷ tịnh hàn ba lưu.
Tần vân khởi lĩnh thụ,
Hồ nhạn phi sa châu.
Thương thương kỷ vạn lý,
Mục cực linh nhân sầu.

Dịch nghĩa

Xa nhà nay lên lầu này,
Nhằm lúc cuối thu nên nhớ nhà, muốn về.
Trời cao, mặt trời lặn nơi chân trời xa,
Sông trong lạnh chảy sóng lăn tăn.
Mây xứ Tần nổi lên trên rừng núi,
Nhạn đất Hồ bay lượn nơi bãi sông.
Rừng cây xanh xanh dài vài vạn dặm,
Vời trông khiến lòng càng buồn.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xa quê lên gác đây trông
Cuối thu, càng giục tấc lòng hồi hương
Trời cao, xa khuất tà dương
Sông trong lạnh chảy sóng dường lăn tăn
Núi rừng ùn nổi mây Tần
Nhạn Hồ lượn bãi cát gần bên sông
Rừng xanh vài vạn dặm trông
Mắt vời xa chạnh cõi lòng buồn tênh !
Lầu Tân Bình di chỉ nay trong huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đăng Tân Bình lâu