出妓金陵子呈盧六其三

東道煙霞主,
西江詩酒筵。
相逢不覺醉,
日墮曆陽川。

 

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 3

Đông đạo yên hà chủ,
Tây Giang thi tửu diên.
Tương phùng bất giác tuý,
Nhật đoạ Lịch Dương xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miền đông khách yên hà thi tửu
Bến Tây Giang tiệc rượu chiếu thơ
Gặp nhau uống chẳng say mờ
Ngày như tàn tạ bên bờ Lịch Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Miền đông một khách yên hà,
Rượu thơ yến tiệc bên bờ Tây Giang.
Tương phùng nâng chén rót tràn,
Chẳng say mải ngắm ngày tàn Lịch Dương.

31.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Miền đông mây khói phủ,
Thơ rượu sẵn sông Tây.
Hội ngộ say không biết,
Lịch Xuyên đắm cả ngày.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường phía đông ráng mai làm chủ
Trong tiệc thơ rượu ở Tây giang
Gặp, say chẳng biết thời gian
Mặt trời đã lặn Lịch Dương lâu rồi.

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miền đông mây khói phủ đầy,
Rượu thơ đã sẵn sông Tây tiệc bày.
Tương phùng tuý luý rượu say,
Lịch Dương Xuyên đắm cả ngày biết chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói mây làm chủ đường miền đông,
Vào tiệc rượu thơ Tây phía sông.
Hội ngộ uống say nào có biết,
Mặt trời lặn khuất Lịch Dương dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời