送客歸吳

江村秋雨歇,
酒盡一帆飛。
路歷波濤去,
家惟坐臥歸。
島花開灼灼,
汀柳細依依。
別後無餘事,
還應掃釣磯。

 

Tống khách quy Ngô

Giang thôn thu vũ yết,
Tửu tận nhất phàm phi.
Lộ lịch ba đào khứ,
Gia duy toạ ngoạ quy.
Đảo hoa khai chước chước,
Đinh liễu tế y y.
Biệt hậu vô dư sự,
Hoàn ưng tảo điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Xóm bên sông, cơn mưa thu vừa tạnh
Rượu vừa cạn chén, một lá buồm ra đi như bay
Đường đi lướt trên những làn sóng,
Trong thuyền dù ngồi hay nằm cũng sẻ về đến nhà
Cây trên đảo nở hoa rực rỡ
Liễu bên bờ rủ tơ thướt tha
Sau lúc chia tay rồi chẳng còn có việc gì nữa,
Phủ tấm đá lại ngồi câu cá.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Sông thu ngớt hạt mưa tuôn
Rượu vừa cạn chén, cánh buồm xa bay
Đường đi trải mấy nước mây
Ngồi nằm, ai chẳng khó thay đến nhà
Cây đồi hớn hở ra hoa
Lăn tăn lá liễu thướt tha bên ngàn
Xa nhau rồi những thanh nhàn
Thú chơi quét tấm thạch bàn ngồi câu.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 119, 17-7-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trời thu sông lạnh ngớt mưa rơi
Chén cạn, thuyền xa thấp thoáng trôi
Sóng nước dập dềnh đưa tiễn lối
Ghế giường co duỗi chóng về nơi
Hân hoan đào nở khoe màu thắm
Tha thướt liễu vờn lộ sắc tươi
Xa bạn, giờ đây thêm rảnh rỗi
Buông cần câu cá, thảnh thơi chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Xóm chài mưa mới tạnh
Rượu hết cánh buồm đi
Thân lướt băng đường sóng
Nằm ngồi cũng khác gì
Hoa gò nở rực thắm
Tơ liễu vương xanh rì
Xa mất việc cũng hết
Buông câu có hề chi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xóm sông mưa thu tạnh,
Cạn rượu, buồm lướt xa.
Sóng nước cùng đưa lối,
Nằm ngồi vẫn đến nhà.
Trên đảo hoa tươi thắm,
Bên bờ liễu thướt tha.
Biệt rồi lòng vô sự,
Cần câu lại bày ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mưa thu trên bến dứt
Rượu cạn bườm rời xa
Đường trải qua bao sóng
Nằm ngồi cũng đến nhà
Cồn hoa nở rực rỡ
Đình liễu rũ là là
Tiễn biệt rồi, xong việc
Đá câu phủi sạch ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Xóm bên sông mưa thu vừa ngớt,
Cạn ly bôi nhẹ lướt cánh buồm.
Cưỡi trên sóng bạc lên đường,
Lo gì sớm muộn thung dung về nhà.
Trên cồn đảo nở hoa rực rỡ,
Liễu ven bờ tơ nhỏ thướt tha.
Rảnh rang sau phút chia xa,
Phủi sạch bờ đá tà tà ngồi câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xóm sông đã dứt mưa thu,
Vừa tàn cuộc rượu, thuyền vù lướt đi.
Trải bao con sóng, xá chi.
Ngồi, nằm, chỉ vậy cũng đi tới nhà.
Trên cồn, nở rực rỡ hoa,
Liễu xanh lá nhỏ thướt tha trên bờ.
Tiễn rồi, gì để làm giờ,
Lại đành quét đá bên bờ ngồi câu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xóm sông vừa tạnh mưa thu
Rượu tàn một cánh buồm xuôi nẻo vời
Thuyền qua lớp lớp sóng dồi
Nằm ngồi chốc cũng về thôi đến nhà
Cồn bên rực rỡ sắc hoa
Liễu sông buông lá thướt tha vẫy chào
Tiễn xong đâu có việc nào
Thú vui quét đá ngồi câu thanh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa thu đã tạnh xóm sông này
Tiệc rượu vừa tàn, buồm nhẹ bay
Sóng gió đường xa thuyền mải lướt
Nằm, ngồi một lát tới nhà ngay
Trên cồn đua nở hoa tươi thắm
Hàng liễu trên bờ đón gió lay
Tiễn bạn xong rồi không bận nữa
Ngồi câu trên đá thảnh thơi thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông thu vừa tạnh cơn mưa,
Chén mời rượu cạn buồm vừa lướt bay.
Đường đi trải mấy sóng lay,
Ngồi nằm thuyền cũng về ngay đến nhà.
Đảo cồn cây rực rỡ hoa,
Liễu bên bờ rủ tơ ngà thướt tha.
Chia tay rồi chẳng mặn mà,
Phủi bàn đá lại khề khà ngồi câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời