29/03/2023 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách quy Ngô
送客歸吳

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:23

 

Nguyên tác

江村秋雨歇,
酒盡一帆飛。
路歷波濤去,
家惟坐臥歸。
島花開灼灼,
汀柳細依依。
別後無餘事,
還應掃釣磯。

Phiên âm

Giang thôn thu vũ yết,
Tửu tận nhất phàm phi.
Lộ lịch ba đào khứ,
Gia duy toạ ngoạ quy.
Đảo hoa khai chước chước,
Đinh liễu tế y y.
Biệt hậu vô dư sự,
Hoàn ưng tảo điếu ky.

Dịch nghĩa

Xóm bên sông, cơn mưa thu vừa tạnh
Rượu vừa cạn chén, một lá buồm ra đi như bay
Đường đi lướt trên những làn sóng,
Trong thuyền dù ngồi hay nằm cũng sẻ về đến nhà
Cây trên đảo nở hoa rực rỡ
Liễu bên bờ rủ tơ thướt tha
Sau lúc chia tay rồi chẳng còn có việc gì nữa,
Phủ tấm đá lại ngồi câu cá.

Bản dịch của Tản Đà

Sông thu ngớt hạt mưa tuôn
Rượu vừa cạn chén, cánh buồm xa bay
Đường đi trải mấy nước mây
Ngồi nằm, ai chẳng khó thay đến nhà
Cây đồi hớn hở ra hoa
Lăn tăn lá liễu thướt tha bên ngàn
Xa nhau rồi những thanh nhàn
Thú chơi quét tấm thạch bàn ngồi câu.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 119, 17-7-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống khách quy Ngô