魯中都東樓醉起作

昨日東樓醉,
還應倒接蘺。
阿誰扶上馬,
不省下樓時。

 

Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác

Tạc nhật đông lâu tuý,
Hoàn ưng đảo tiếp ly.
A thuỳ phù thượng mã,
Bất tỉnh hạ lâu thì.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua say mướt tại lầu đông,
Về té ngã nằm vắt vẻo trên hàng rào.
Ai giúp cho lên ngựa,
Xuống lầu lúc nào cũng không biết.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Lầu đông say quá tối hôm qua,
Về nằm vắt vẻo bên giậu nhà.
Kềm cương lên ngựa ai người giúp,
Giờ lúc xuống lầu nhớ chẳng ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua uống lầu đông say khướt
Về tới nhà ngã xấp bên rào
Ai nâng lên ngựa khi nào
Nhớ rằng bất tỉnh khi lao xuống lầu.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời