魯中都東樓醉起作

昨日東樓醉,
還應倒接蘺。
阿誰扶上馬,
不省下樓時。

 

Lỗ trung đô đông lâu tuý khởi tác

Tạc nhật đông lâu tuý,
Hoàn ưng đảo tiếp ly.
A thuỳ phù thượng mã,
Bất tỉnh hạ lâu thì.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua say mướt tại lầu đông,
Về té ngã nằm vắt vẻo trên hàng rào.
Ai giúp cho lên ngựa,
Xuống lầu lúc nào cũng không biết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Lầu đông say quá tối hôm qua,
Về nằm vắt vẻo bên giậu nhà.
Kềm cương lên ngựa ai người giúp,
Giờ lúc xuống lầu nhớ chẳng ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua uống lầu đông say khướt
Về tới nhà ngã xấp bên rào
Ai nâng lên ngựa khi nào
Nhớ rằng bất tỉnh khi lao xuống lầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hôm qua say rượu lầu đông
Lại thêm bị ngã phía trong hàng rào
Đỡ mình lên ngựa ai đâu
Xuống lầu chẳng tỉnh lúc nào chẳng hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm qua say khướt tại lầu đông,
Về ngã té nằm vắt rào sông.
Ai giúp cho mình lên ngựa vậy,
Xuống lầu có biết lúc nào không?

15.00
Trả lời