陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其五

帝子瀟湘去不還,
空余秋草洞庭間。
淡掃明湖開玉鏡,
丹青畫出是君山。

 

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 5

Đế tử Tiêu Tương khứ bất hoàn,
Không dư thu thảo Động Đình gian.
Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính,
Đan thanh hoạ xuất thị Quân san.

 

Dịch nghĩa

Con gái vua Nghiêu tới Tiêu Tương rồi không về nữa,
Bỏ lại cỏ thu cho vùng Động Đình bao la này.
Gió thổi quang sương trên mặt hồ sáng như tấm gương ngọc,
Núi Quân đẹp như bức tranh màu sắc xanh đỏ.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con vua đày thẳng Tiêu Tương
Cỏ thu còn đấy vương hương Động Đình
Hồ trong hứng ánh trăng lên
Quân Sơn rực rỡ vẽ nên nét thần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiêu Tương thế tử đến không hoàn,
Hồ Động chỉ còn sắc cỏ lan.
Hồ sáng quét qua lộ kính ngọc,
Đỏ xanh hoa nở ấy Quân san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con vua tới Tiêu Tương tự vẫn
Cỏ thu còn ngơ ngẩn Động Đình
Mặt hồ như tấm gương xinh
Núi Quân đẹp tựa bức tranh hài hoà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiêu Tương công chúa đến không về
Hồ Động dàu dàu sắc cỏ thu
Gió quét ban mai gương ngọc chiếu
Núi Quân nét đẹp đỏ xanh tô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời Nghiêu công chúa tới Tiêu Tương,
Thân bỏ Động Đình thu ngát hương.
Gió thổi gương hồ sương ánh ngọc,
Quân sơn tranh tựa sắc xanh hường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời