洞庭湖

空江浩蕩景蕭然,
盡日菰蒲泊釣船。
青草浪高三月渡,
綠楊花撲一溪煙。
情多莫舉傷春目,
愁極兼無買酒錢。
猶有漁人數家住,
不成村落夕陽邊。

 

Động Đình hồ

Không giang hạo đãng cảnh tiêu nhiên,
Tận nhật cô bồ bạc điếu thuyền.
Thanh thảo lãng cao tam nguyệt độ,
Lục dương hoa phác nhất khê yên.
Tình đa mạc cử thương xuân mục,
Sầu cực kiêm vô mãi tửu tiền.
Do hữu ngư nhân sổ gia trú,
Bất thành thôn lạc tịch dương biên.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cảnh vắng lặng mênh mông sông lớn
Quanh thuyền câu chiều tấp cô bồ
Cỏ xanh sóng ngập tháng ba
Hoa dương trang điểm nhập nhoà sương khe
Mắt đa tình đừng thương xuân tận
Sầu cực cùng mua rượu không tiền
Những nhà đánh cá trú quanh
Trong chiều rải rác chìm nhanh bên trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mênh mông vắng lặng sông hồ,
Câu chiều thuyền tấp cô bồ đậu nhanh.
Tháng ba sóng ngập cỏ xanh,
Dương xanh hoa phẩy dập dềnh sương khe.
Đa tình xuân tận thương ghê,
Cực sầu mua rượu cùng e không tiền.
Những nhà đánh cá quanh miền,
Trong chiều rải rác chìm bên chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời