落日憶山中

雨後煙景綠,
晴天散餘霞。
東風隨春歸,
發我枝上花。
花落時欲暮,
見此令人嗟。
愿遊名山去,
學道飛丹沙。

 

Lạc nhật ức sơn trung

Vũ hậu yên cảnh lục,
Tình thiên tản dư hà.
Đông phong tuỳ xuân quy,
Phát ngã chi thượng hoa.
Hoa lạc thì dục mộ,
Kiến thử linh nhân ta.
Nguyện du danh sơn khứ,
Học đạo phi đan sa.

 

Dịch nghĩa

Sau cơn mưa, cảnh sương khói thành màu xanh lá cây,
Trời trong, ráng cũng tan.
Gió đông theo mùa xuân trở lại,
Ta thấy hoa nở trên cành.
Hoa rụng vào lúc buổi chiều,
Thấy thế ai cũng than.
Nguyện vào núi có thày nổi tiếng,
Theo học phép bay và luyện thuốc đan sa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau cơn mưa thành xanh cảnh khói
Trời trong veo ráng cũng tan rồi
Gió đông theo dáng xuân tươi
Làm hoa đua nở vui cười trên cây
Nhưng hoa rụng lúc ngày vừa hết
Làm người than cho kiếp hoa tàn
Nguyện vào thăm chốn núi non
Tìm thày học cách bay còn luyện đan

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau mưa, sương khói cảnh thành xanh,
Ráng cũng tan trong, trời sáng nhanh,
Luồng gió đông theo xuân trở lại,
Ta nhìn hoa nở rộ trên cành.
Hoa rơi vào lúc chiều gần tối,
Ai cũng than hoa bởi kiếp tàn.
Vào núi nguyện cầu thày nổi tiếng,
Phép bay theo học, luyện kim đan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời