哭宣城善釀紀叟

紀叟黃泉裏,
還應釀老春。
夜臺無李白,
沽酒與何人?

 

Khốc Tuyên Thành thiện nhưỡng Kỷ tẩu

Kỷ tẩu hoàng tuyền lý,
Hoàn ưng nhưỡng lão xuân.
Dạ đài vô Lý Bạch,
Cô tửu dữ hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Ông lão Kỷ đã xuống suối vàng,
Vẫn còn cất rượu lão xuân.
Ở dưới đó không có Lý Bạch,
Vậy lão bán rượu cho ai?


Tuyên Thành nay là huyện Tuyên Châu, tỉnh An Huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông lão Kỷ xuống nơi chín suối
Vẫn làm nghề cất rượu lão xuân
Âm ti Lý Bạch không gần
Vậy ông bán rượu ân cần với ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lão ông Kỷ xuống suối vàng,
Vẫn còn cất rượu bán hàng lão xuân.
Dưới nầy Lý Bạch không gần,
Lão ông bán rượu bán hàng cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời