少年行其一

擊筑飲美酒,
劍歌易水湄。
經過燕太子,
結托并州兒。
少年負壯氣,
奮烈自有時。
因擊魯句踐,
爭博勿相欺。

 

Thiếu niên hành kỳ 1

Kích trúc ẩm mỹ tửu,
Kiếm ca Dịch thuỷ my.
Kinh quá Yên thái tử,
Kết thác Tinh châu nhi.
Thiếu niên phụ tráng khí,
Phấn liệt tự hữu thì.
Nhân kích lỗ cú tiễn,
Tranh bác vật tương khi.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gãy đàn uống rượu quý,
Bến Dịch kiếm vung ca.
Trẻ nhỏ, Tinh Châu giúp,
Yên Đan, thường ghé qua.
Thiếu niên bừng tráng khí,
Năng nổ đến hồi ra.
Nhân tiễn lời thô lỗ,
Mọi điều tranh thẹn mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ Ngông

"Hữu xạ tự nhiên hương
Vô xạ toả hương dõm"
moi ban dich doa la gj? giup nha


mjnh hok bjt nghja~ cua no
chanchoonwon
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đập vách nhà uống ly rượu quý
Bên sông Dịch ca múa kiếm suông
Bỏ qua thái tử nước Yên
Kết bằng câu chuyện trai miền Tinh châu
Tuổi trẻ mang một bầu tráng khí
Tự liệt oanh thoả chí một thời
Đem lời đất Lỗ kích chơi
Dám đem bác vật khơi khơi khinh thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống cùng rượu quý gãy đàn,
Kiếm vung bến Dịch ca xang vui nhà.
Yên Đan, thái tử từng qua,
Kết bằng chuyện giúp trai miền Tinh Châu.
Thiếu niên tráng khí một bầu,
Liệt oanh thoả chí một thời tự đâu.
Tiễn điều thô lỗ cú câu,
Mọi điều bác vật tranh nhau thẹn thùng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời