夜泊牛渚懷古

牛渚西江夜,
青天無片雲。
登舟望秋月,
空憶謝將軍。
余亦能高詠,
斯人不可聞。
明朝挂帆去,
楓葉落紛紛。

 

Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ

Ngưu Chử tây giang dạ,
Thanh thiên vô phiến vân.
Đăng chu vọng thu nguyệt,
Không ức Tạ tướng quân.
Dư diệc năng cao vịnh,
Tư nhân bất khả văn.
Minh triêu quải phàm khứ,
Phong diệp lạc phân phân.

 

Dịch nghĩa

Đêm ở Ngưu Chử, mé tây sông Trường Giang
Thời xanh không một áng mây
Lên thuyền ngắm trăng thu
Không tưởng đến Tạ tướng quân
Tôi cũng hay cao giọng ngâm thơ
Mà (chờ) không biết có người nào nghe được không
Sáng mai buồm kéo lên lại đi
Lá phong rơi rụng lả tả


(Năm 739)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Bến Ngưu tối sông Tây
Trời xanh không gợn mây
Lên thuyền trăng thu sáng
Nhớ Tạ quân vơi đầy
Ngâm thơ ta cao giọng
Chỉ tiếc người không hay
Sớm mai buồm đi mất
Man mác lá phong bay...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bến Ngưu thuyền đậu sông Tây
Trời đêm trong vắt chẳng mây nhuốm màu
Thuyền thu ngắm cảnh trăng thâu
Tạ quân chuyện cũ nhớ rầu rĩ ai
Cất cao vút giọng ngâm dài
Người xưa nào biết lòng này hay chăng ?
Mai thuyền bỏ bến buồm căng
Lá phong rơi rụng bẽ bàng người đi...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Bến Ngưu thuyền đỗ đêm nay,
Trời cao xanh ngắt không bày gợn mây;
Lên mui ngắm bóng trăng đầy,
Bỗng không lòng nhớ chốn này Tạ quân.
Tính ta cũng giống hay ngâm,
Tiếc thơ chẳng thể vang ngân tới người.
Sáng mai buồm gióng xa thôi,
Lá vàng rơi rụng bời bời trong thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời biếc chẳng mây gợn
Bến Ngưu đêm tối trời
Tạ quân lòng vẫn nhớ
Thuyền ngắm trăng thu chơi
Ta đã ngâm cao vịnh
Tiếc ai chẳng thấu lời
Sớm mai bườm lại khuất
Lả chả lá phong rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đêm Ngưu Chử bến sông tây
Trời xanh chẳng có đám mây xa gần
Lên thuyền đứng ngắm bóng ngân
Vẩn vơ nhớ Tạ tướng quân ngày nào
Ngâm thơ ta cũng nghêu ngao
Người kia nay ở chỗ nào mà nghe
Sáng mai buồm kéo thuyền đi
Lá phong rụng xuống bộn bề khắp nơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bến Ngưu đêm sông Tây,
Trời xanh không gợn mây.
Trăng thu lên thuyền ngắm,
Nhớ Tạ tướng dâng đầy.
Ngâm thơ thừa giọng tốt,
Người xưa cũng chẳng hay.
Buổi mai dong thuyền sớm,
Xao xác lá phong bay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Cảnh đêm Ngưu Chử Tây Giang,
Trời thu trong vắt không hàng mây trôi.
Trên thuyến ngắm bóng trăng soi,
Nhớ xưa Tạ tướng quân chơi chốn này.
Thơ ta dù có ngâm hay,
Ngán cho thưởng thức đời nay vắng người.
Sáng dong buồm chiếu đi rồi,
Lá phong đã rụng tơi bời bên sông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đêm về Ngưu Chử Tây Giang,
Trời trong xanh ngắt chẳng làn mây trôi.
Sông thu thuyền nước trăng soi,
Nhớ xưa Tạ Thượng ra chơi chốn này.
Ta đây cũng thường hay cao vịnh,
Khách Viên Hoằng say tỉnh nơi đâu?
Sáng mai kéo chiếc buồm lau,
Lá phong vàng rụng lao xao mái thuyến.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngưu Chử tối sông Tây,
Trời xanh chẳng gợn mây.
Lên thuyền trông bóng nguyệt,
Sao nhớ Tạ quân thay!
Cao giọng toan ngâm ngợi,
Người kia biết có hay?
Dong buồm mai sớm ruổi,
Man mác lá phong bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bến Ngưu thuyền đậu, sông Tây,
Trời xanh, không một gợn mây Thu nào.
Lên thuyền đứng ngắm trăng sao,
Bỗng nhiên nhớ tướng thuở nào: Tạ quân.
Thơ, ta có thể vịnh, ngâm,
Tiếc người xa lánh cõi trần nghe đâu.
Dong buồm, mai sớm đi mau,
Lá phong rơi rụng, một mầu đỏ bay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối