遊泰山其三

平明登日觀,
舉手開雲關。
精神四飛揚,
如出天地間。
黃河從西來,
窈窕入遠山。
憑崖覽八極,
目盡長空閒。
偶然值青童,
綠髮雙雲鬟。
笑我晚學仙,
蹉跎凋朱顏。
躊躇忽不見,
浩蕩難追攀。

 

Du Thái sơn kỳ 3

Bình minh đăng Nhật Quan,
Cử thủ khai vân quan.
Tinh thần tứ phi dương,
Như xuất thiên địa gian.
Hoàng hà tòng tây lai,
Yểu điệu nhập viễn san.
Bằng nhai lãm bát cực,
Mục tận trường không nhàn.
Ngẫu nhiên trị thanh đồng,
Lục phát song vân hoàn.
Tiếu ngã vãn học tiên,
Sa đà điêu chu nhan.
Trù trừ hốt bất kiến,
Hạo đãng nan truy phan.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng leo lên ngọn Nhật Quan,
Thấy như đưa tay mở cửa mây.
Tinh thần bay đi khắp bốn hướng,
Như đã ra khỏi cõi trần gian.
Thấy Hoàng Hà từ phía tây chảy tới,
Khoan thai nhập vào dãy núi xa xa.
Dựa vào vách đá ngắm tám phía,
An nhàn giương to mắt nhìn không gian rộng lớn.
Tình cờ thấy có tiên đồng đi tới,
Hai bím tóc xanh như mây.
Chê cười ta học tiên trễ quá,
Lần lữa hoài nên mặt hồng tàn phai rồi.
Đang trù trừ chưa nói gì thì bỗng không thấy gì nữa,
Trong cõi bao la này khó mà theo đuổi.


Thái sơn là một trong năm ngọn nổi tiếng của dãy núi Thái Hàng nay trong địa phận ba tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc. Thái sơn nằm phía đông, phía tây là Hoa sơn, nam là Hành sơn, bắc là Hằng sơn và Tung sơn ở giữa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng leo lên ngọn Nhật Quan,
Đưa tay mở cửa vén mây ngàn.
Lòng vui, bốn hướng ta bay khắp,
Như đã ra ngoài cõi thế gian.
Từ phía tây, Hoàng Hà chảy tới,
Xuôi xa nhập dãy núi mơ màng.
Dựa vào vách đá nhìn toàn hướng,
Thấy cả không gian lớn tịnh nhàn.
Bỗng gặp tiên đồng đi tới nơi,
Tóc xanh hai bím tựa mây trời.
Chê cười ta học tiên sao muộn,
Lần lữa nên hồng sắc nhạt phai.
Ta ngập ngừng thì không thấy nữa,
Cõi mênh mông khó kiếm chi này.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Nhật Quan leo núi ban mai
Đưa tay mở cửa đường mây
Tinh thần bay đi bốn phiá
như ra khỏi cõi trần này.
Hoàng hà từ tây chảy tới
xa xa vào núi khoan thai
Tựa vách say nhìn tám cõi
Thong thả ngắm không gian dài.
Tình cờ thấy tiên đi lại
Hai bím tóc xanh màu mây
Cười ta học tiên trễ nãi
lần lữa mãi mặt hồng phai.
Còn trù trừ bỗng chẳng thấy
Mênh mông khó đuổi cho tày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọn Nhật Quan leo lên buổi sáng
Tưởng tượng tay mở thoáng cửa mây
Tinh thần sảng khoái lượn bay
Như đà ra khỏi cõi này trần gian
Thấy sông Hoàng tây nam chảy tới
Khoan thai vào dãy núi xa xa
Dựa vào vách đá ngắm qua,
An nhàn đôi mắt giương to nhìn trời
Tình cờ thấy có đôi tiên tới
Bím tóc xanh vời vợi như mây
Cười ta tiên học đã trầy
Cứ hoài lần lữa, tàn phai má hồng
Chưa kịp đáp, bỗng trống không
Bao la cõi mộng, đừng hòng đuổi theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng lên núi Nhật Quang
Cửa mây đưa tay mở
Niềm vui bốn phương lan
Tựa người vượt cõi thế
Sông Hoàng từ tây đến
Khoan thai vào núi xa
Dựa vách nhìn tám hướng
Trời cao trông mắt qua
Chợt thấy tiên đồng tới
Bím tóc như mây xanh
Cười ta học tiên trễ
Má hồng tàn phai nhanh
Bỗng chốc không thấy nữa
Lẫn vào bầu thiên thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời