沐浴子

沐芳莫彈冠,
浴蘭莫振衣。
處世忌太潔,
志人貴藏暉。
滄浪有釣叟,
吾與爾同歸。

 

Mộc dục tử

Mộc phương mạc đàn quan,
Dục lan mạc chấn y.
Xử thế kỵ thái khiết,
Chí nhân quý tàng huy.
Thương lãng hữu điếu tẩu,
Ngô dữ nhĩ đồng quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xông hương, chớ bỏ mũ,
Khép áo khi tắm lan.
Thanh bạch khó xử thế,
Gặp người đừng phô trương.
Sóng biếc người câu cá,
Ta với ông cùng đường.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xông hương đừng bỏ mũ
Tắm hoa áo quấn mình
Xử thế kỵ thanh bạch
Gặp người đừng khoe danh
Sóng biếc ông câu cá
Ta bạn một ý chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gội đầu thơm nhớ đừng bỏ mũ
Tắm hoa đừng vén áo làm chi
Sạch bong đâu có thích nghi
Người nhiều chí khí ánh quy vào lòng
Ngồi nơi sóng biếc ngư ông
Với ông ta thật tâm đồng ý xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xông hương chớ bỏ mũ ra,
Tắm thì nhớ quấn áo hoa quanh mình.
Sạch trong khó xử thế kinh!
Đừng khoe giao tiếp danh mình quá xa.
Sóng xanh câu cá ông già.
Mình ta với bạn cùng hoà ý chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời