白微時,募縣小吏入令臥內,嘗驅牛經堂下令妻怒將加詰責白亟以詩謝雲

素面倚欄鉤,
嬌聲出外頭。
若非是織女,
何得問牽牛。

 

Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân

Tố diện ỷ lan câu,
Kiều thanh xuất ngoại đầu.
Nhược phi thị Chức Nữ,
Hà đắc vấn Khiên Ngưu?

 

Dịch nghĩa

Mặt ngọc tựa lan can
Cất giọng thánh thót ló đầu ra ngoài
Nếu không phải là nàng Chức Nữ
Hà cớ chi hỏi đến chàng Ngưu Lang?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Xem kìa mặt ngọc nào ai
Giọng oanh thánh thót ló ngoài lan can
Nếu không Chức Nữ chính nàng
Cớ chi hỏi đến Ngưu Lang làm gì?


Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt ngọc tựa lan can
Tiếng oanh thảnh thót vang
Nếu không là Chức Nữ
Cớ chi tìm Ngưu Lang

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt ngọc tự lan can
Ló đầu tiếng oanh vang
Nếu không là Chức Nữ
Hà cớ hỏi Ngưu Lang

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt như ngọc bên lan can móc
Ló đầu ra khẽ trách nhẹ la
Phải chăng Chức Nữ là bà?
Can chi han hỏi, ta là Ngưu Lang.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân đứng tựa lan can,
Ló đầu thánh thót giọng thanh thật là!
Phải chăng Chức Nữ là bà,
Cớ chi gạn hỏi chàng là Ngưu Lang?

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Mặt ngọc tựa lan can
Ló đầu cất giọng cao
Đâu phải nàng chức nữ
Cớ chi hỏi ngưu lang

Hạo Vũ
24.00
Trả lời