Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2008 23:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2008 01:03

古風其二十四(大車揚飛塵)

大車揚飛塵,
亭午暗阡陌。
中貴多黃金,
連雲開甲宅。
路逢鬥雞者,
冠蓋何輝赫。
鼻息幹虹蜺,
行人皆怵惕。
世無洗耳翁,
誰知堯與蹠。

 

Cổ phong kỳ 24 (Đại xa dương phi trần)

Đại xa dương phi trần,
Đình ngọ âm thiên mạch.
Trung quý đa hoàng kim,
Liên vân khai giáp trạch.
Lộ phùng đấu kê giả,
Quan cái hà huy hách.
Tỵ tức cán hồng nghê,
Hành nhân giai truật dịch.
Thế vô tẩy nhĩ ông,
Thuỳ tri Nghiêu dữ Chích?

 

Dịch nghĩa

Xe lớn chạy làm bụi đường tung bay,
Giữa trưa mà đại lộ cũng u ám.
Bọn hoạn quan chuyên quyền tiền nhiều,
Dinh thự nối liên tiếp cao tới mây.
Trên đường còn gặp “quan gà chọi”,
Ngựa xe mũ mão cũng như ai.
Mũi phổng như thở ra cầu vồng,
Người trên đường ai cũng phải kinh sợ.
Đời bây giờ không còn “ông rửa tai”,
Nên không ai biết là vua Nghiêu hay đạo tặc.


Lý Bạch trong thời gian giữ một chức quan nhỏ ở Trường An (742-744) đã chứng kiến triều chính hủ bại, ông viết bài này rồi từ quan để tiếp tục cuộc sống lãng du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Xe tung bụi mù trời
Giữa trưa mà tối mịt
Hoạn quan lắm bạc vàng
Liền mây nhà cao tít
Lũ chọi gà trên đường
Mũ miện lọng tàn hết!
Hơi thở thấu cầu vồng
Người đi đường chết khiếp
Đời thiếu kẻ rửa tai
Nghiêu? Chích? Nào ai biết?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xe lớn chạy bụi tung bay
Đại lộ trưa ngày u ám.
Hoạn quan quyền nhiều bạc lắm
Nhà cao ngất ngưởng liền mây.
Trên đường gặp quan gà chọi
Ngựa xe mũ đội như ai
To cầu vồng phồng mũi thở
Trên đường ai qua cũng sợ.
Đời nay không ông rửa tai
Đạo tặc? Vua Nghiêu? Ai rõ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xe lớn chạy làm đường tung bụi
Nắng giữa trưa cũng tối cả trời
Hoạn quan vàng bạc sáng ngời
Nhà cao ngất ngưởng như vời mây xanh
Lại còn thấy ngài “quan gà chọi”
Cũng ngựa xe phơi phới áo chầu
Mũi phồng như thở khói màu
Trên đường ai nấy cùng nhau kinh hoàng
“Ông rửa tai” nay không còn
Nên không biết được Nghiêu - phường du côn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời