Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:41

對酒憶賀監其二

狂客歸四明,
山陰道士迎。
敕賜鏡湖水,
為君台沼榮。
人亡餘故宅,
空有荷花生。
念此杳如夢,
淒然傷我情。

 

Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2

Cuồng khách quy Tứ Minh,
Sơn Âm đạo sĩ nghinh.
Sắc tứ Kính Hồ thuỷ,
Vị quân đài chiểu vinh.
Nhân vong dư cố trạch,
Không hữu hà hoa sinh.
Niệm thử yểu như mộng,
Thê nhiên thương ngã tình.


(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tứ Minh, cuồng khách về đây
Sơn Âm đạo sĩ cùng vây đón chào
Được ban vùng nước Kính Hồ
Ao đài cũng được tiếng vào, vẻ vang
Nay người đã mất, nhà hoang
Chỉ hoa sen nở lan tràn khắp nơi
Qua như giấc mộng xa vời
Cố nhân nghĩa cũ một trời buồn tênh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khách gàn về Tứ Minh,
Đạo sĩ ra chào nghinh.
Hồ Kính vua ban sắc,
Ao đài cùng hưởng vinh !
Nhà hoang chủ đã mất,
Sen nở tự tràn sinh !
Nỗi nhớ mờ như mộng,
Thê lương đau sót tình !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách cuồng về lại Tứ Minh
Sơn Âm đạo sĩ đón nghinh rỡ ràng
Kính Hồ ân tứ vua ban
Ao đầm nức tiếng hiển vinh nhờ người
Vắng ông nhà cũ còn đây
Sen tươi như vẫn chưa phai sắc hồng
Vẩn vơ một giấc mơ mòng
Lòng bâng khuâng gợi mối tình thê lương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Tứ Minh khách cuồng trở lại
Đạo sĩ nghênh ngay tại Sơn Âm
Sắc phong hồ Kính nhận ban
Hồ kia vì thế danh thơm có hờ
Người đã vong nhà dư còn để
Chỉ hoa sen lặng lẽ nở thôi
Niệm này như mộng xa vời
Thê lương đau sót tình tôi nhạt nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Về Tứ Minh khách cuồng
Sơn Âm đạo sĩ đón
Kính Hồ được sắc phong
Hồ thơm chút danh mọn.
Người chết nhà cũ còn
Hoa sen âm thầm nở
Mịt mờ trong nổi nhớ
Tình ta xiết thê lương.

12.00
Trả lời