下江陵

朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。

 

Há Giang Lăng

Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng, một ngày nọ tới nơi.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.


(Năm 759)

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Sáng rời Bạch đế rực ngàn mây
Nghìn dặm Giang Lăng, tới một ngày
Vượn hót bên sông nghe rỉ rả,
Thuyền qua muôn núi vượt như bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sáng từ Bạch Đế giữa ngàn mây
Muôn dặm Giang Lăng tới một ngày
Tiếng vượn đôi bờ kêu không dứt
Ngàn non thuyền nhẹ đã qua ngay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Sớm ra Bạch Đế thành mây,
Giang Lăng nghìn dặm một ngày về luôn,
Hai bờ tiếng vượn véo von,
Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bạch Đế xuôi thuyền mây chói chang
Một ngày ngàn dặm đến Giang Lăng
Bên bờ tiếng vượn kêu không dứt
Rừng núi muôn trùng thuyền nhẹ băng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sáng rời thành Bạch ửng mây,
Giang Lăng ngàn dặm, một ngày thuyền xuôi.
Ven sông vượn hú liên hồi,
Thuyền trôi nhẹ, muôn núi đồi vượt qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Sáng từ Bạch Đế mây mờ,
Chiều đã ghé đỗ bên bờ Giang Lăng;
Dọc sông vượn hót không ngừng,
Thuyền con đã vượt muôn trùng núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ.
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dăm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi.
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.

(Nguồn: THƠ ĐƯỜNG - TẢN ĐÀ dịch, Nguyễn Quảng Tuân, Hội Nghiên cứu Giảng Dạy Văn học TP. Hồ Chí Minh)

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài thơ này

Tôi nghĩ các từ "thiên lý, vạn trùng san" chỉ tượng trưng, chỉ khoảng cách xa xôi, hiểm trở, không phải là số từ cụ thể

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sớm rời Bạch Đế rực màu mây
Ngàn dặm Giang Lăng ở một ngày
Vượn hú hai bờ không ngớt tiếng
Núi trùng thuyền vượt nhẹ nhanh thay

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Rời thành Bạch Đế sáng nay
Giang Lăng ngàn dặm một ngày đế nơi
Bờ sông vượn hóy không thôi
Núi non muôn đợt nhẹ trôi con thuyền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối