06/10/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
下江陵-早發白帝城

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2005 02:05

 

Nguyên tác

朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。

Phiên âm

Triêu từ Bạch Đế[1] thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng[2] nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.

Dịch nghĩa

Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.

Bản dịch của Nam Trân

Sáng rời Bạch đế rực ngàn mây
Nghìn dặm Giang Lăng, tới một ngày
Vượn hót bên sông nghe rỉ rả,
Thuyền qua muôn núi vượt như bay.
(Năm 759)

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

Nguồn: Thơ Đường - tập 2, trang 114, NXB Văn học, 1987
[1] Thành Bạch Đế xây ở trên núi Bạch Đế, nay thuộc huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Cách thành Bạch Đế trên 2000 dặm, giờ là huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành