Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 15:16

永王東巡歌其二

三川北虜亂如麻,
四海南奔似永嘉。
但用東山謝安石,
為君談笑靜胡沙。

 

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 02

Tam xuyên Bắc lỗ loạn như ma,
Tứ hải nam bôn tự Vĩnh Gia.
Đãn dụng Đông Sơn Tạ An Thạch,
Vị quân đàm tiếu tĩnh Hồ sa.

 

Dịch nghĩa

Giặc Bắc tràn vào Tam Xuyên, loạn tựa yêu ma
Khắp chốn bỏ cửa thành Nam chạy giặc giống thời Vĩnh Gia.
Giá (như ta) được dùng như Tạ An Thạch ở Đông Sơn,
Vì Vua sẽ dẹp loạn cát bụi giặc Hồ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Tam Xuyên giặc tràn loạn yêu ma,
Người trốn thành Nam ngỡ Vĩnh Gia.
Như Tạ Đông Sơn, chừng có thể,
Vì vua, ta quét cát Hồ ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông như mè ba sông giặc bủa
Dân tản cư như thuở Vĩnh Gia
Tạ An tài cũng như ta
Xin cùng góp sức vương gia diệt Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam Xuyên giặc bắc loạn như ma
Người chạy vào nam tựa Vĩnh Gia
Nếu được tin dùng như Tạ tướng
Bụi Hồ quét sạch báo vua ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Xuyên Giặc Bắc loạn yêu ma
Khắp chốn chạy tràn tựa Vĩnh Gia.
Giá được tin dùng như Tạ Thạch,
Vì vua dẹp loạn quét Hồ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời