Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2007 17:51

送賀賓客歸越

鏡湖流水漾清波,
狂客歸舟逸興多。
山陰道士如相見,
應寫黃庭換白鵝。

 

Tống Hạ tân khách quy Việt

Kính hồ lưu thuỷ dạng thanh ba,
Cuồng khách quy chu dật hứng đa.
Sơn âm đạo sĩ như tương kiến,
Ưng tả hoàng đình hoán bạch nga.


(Năm 744)

Có bản chép tên bài này là "Tống Hạ Tri Chương" 送賀知章.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn

Bềnh bồng hồ biếc như gương,
Thuyền say tiển bạn luyến thương ngập tràn.
Mong người đạo sĩ trên non,
Hoàng cung chẳng tiếc hóa làm thiên nga.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên hồ Kính nước trong nổi sóng
Cuồng Khách ngồi thuyền hứng dạt dào
Núi râm gặp đạo sĩ nào
Có còn ngỗng trắng đổi trao Hoàng Đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ trong nước sóng bồng bềnh,
Thuyền về cuồng hứng say lên ngập tràn.
Gặp mong đạo sĩ trên ngàn,
Bạch nga chẳng tiếc đổi bằng hoàng cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời