Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 13:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2007 14:09

嘲魯儒

魯叟談五經,
白髮死章句。
問以經濟策,
茫如墜煙霧。
足著遠遊履,
首戴方山巾。
緩步從直道,
未行先起塵。
秦家丞相府,
不重褒衣人。
君非叔孫通,
與我本殊倫,
時事且未達,
歸耕汶水濱。

 

Trào Lỗ nho

Lỗ tẩu đàm ngũ kinh,
Bạch phát tử chương cú.
Vấn dĩ kinh tế sách,
Mang nhiên truỵ yên vụ.
Túc trước viễn du lý,
Thủ đới phương sơn cân.
Hoãn bộ tòng trực đạo,
Vị hành tiên khởi trần.
Tần gia thừa tướng phủ,
Bất trọng bao y nhân.
Quân phi Thúc Tôn Thông,
Dữ ngã bản thù luân.
Thời sự thả vị đạt,
Quy canh Vấn thuỷ tân.

 

Dịch nghĩa

Ông già nước Lỗ bàn chuyện năm kinh
Tóc bạc vùi trong những từ chương đã chết
Hỏi ông cách giúp đời gúp nước
Ông ngơ ngác như từ mây mù rơi xuống
Chân ông đi giày "viễn du"
Đầu ông chít khăn kiểu "phương sơn"
Khệnh khạng ông bước trên đường thẳng
Chưa đi đã thấy bụi bay mù
Phủ thừa tướng nhà Tần
Không ưa những người áo dài lụng thụng
Ông không phải là Thúc Tôn Thông
So với tôi, ông cũng không giống
Chuyện đời ông còn chưa thông tỏ
Nên về bờ sông Vấn đi cày.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh
Bạc đầu nhai chết từng chương cú
Hỏi ông giúp đời thế nào đây ?
Mờ mịt như người mây khói phủ!
Chân đi đôi giày "viễn du lý"
Đầu đội chiếc khăn "phương sơn cân"
Khệnh khạng ông bước theo đường thẳng
Chưa đi bụi đã như mây vần
Này, phủ thừa tướng đời nhà Tần
Không trọng những người áo lụng thụng
Ông không phải hạng Thúc Tôn Thông
Ông so với tôi cũng không giống!
Việc đời đã chẳng hiểu chi chi
Bến Vấn liệu về cày cho chóng!

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gìa Lỗ thuyết năm kinh,
Cú chương làm tóc bạc.
Hỏi xem kế giúp đời,
Ngơ ngẩn như mây lạc.
Giày Viễn Du chân xỏ,
Mũ Phương Sơn đội đầu.
Chập chừng theo lối nhỏ,
Chưa bước bụi tung màu.
Tướng phủ của Tần quốc,
Áo thùng có thích đâu.
Khác như họ Thúc trước,
So tớ chẳng như nhau.
Thời sự lại không biết,
Bến Vấn về cày mau !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bàn ngũ kinh ông già đất Lỗ
Tóc bạc đi vì hủ văn chương
Hỏi về kế sách chủ trương
Ông ngơ ngác tựa rơi từng mây cao
Giày “viễn du” đi vào chững chạc
Khăn “phương sơn” đã bạc trên đầu
Thẳng đường cất bước không mau
Áo quần dài rộng bụi đâu bay mù
Đời nhà Tần trong khu thừa tướng
Không trọng người lụng thụng áo quần
Ông không bằng Thúc Tôn Thông
Với tôi ông vốn khác dòng khác danh
Đến nay vẫn chưa thành quan mộng
Sông Vấn về cày ruộng cho rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời