Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 19:56

出妓金陵子呈盧六其二

南國新豐酒,
東山小妓歌。
對君君不樂,
花月奈愁何。

 

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2

Nam quốc Tân Phong tửu,
Đông Sơn tiểu kỹ ca.
Đối quân quân bất lạc,
Hoa nguyệt nại sầu hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu Tân Phong Giang Nam tiếp đãi
Tiểu kỹ ca danh tại Đông Sơn
Bên nhau sao lại ưu phiền
Như hoa dưới nguyệt buồn riêng vẫn là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tân phong, Nam quốc có,
Trẻ giỏi hát, Đông Sơn.
Rủ bạn, bạn không hứng,
Sẵn hoa trăng lại hờn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Tân Phong, Nam quốc rượu nhà,
Lại thêm kỹ nữ hầu ca rót mời.
Cùng chàng, chàng chẳng vui cười,
Với hoa trăng lại sầu đời thế sao!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở miền nam rượu Tân Phong uống
Kỹ Đông Sơn trẻ xướng ca hay
Bên nhau em lại không vui
Có hoa có nguyệt ngậm ngùi vì sao?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Nam uống rượu Tân Phong,
Đông Sơn kỹ nữ hầu xong rót mời.
Đối nhìn chàng chẳng vui cười,
Hoa trăng sao lại sầu đời như nay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lương Trọng Nhàn

Tân Phong Nam quốc rượu bên nhà,
Kỹ nữ Đông Sơn hầu rót ca.
Đối mặt vui cười chàng chẳng có,
Sầu đời sao lại với trăng hoa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời