20/03/2023 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2
出妓金陵子呈盧六其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 19:56

 

Nguyên tác

南國新豐酒,
東山小妓歌。
對君君不樂,
花月奈愁何。

Phiên âm

Nam quốc Tân Phong tửu,
Đông Sơn tiểu kỹ ca.
Đối quân quân bất lạc,
Hoa nguyệt nại sầu hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu Tân Phong Giang Nam tiếp đãi
Tiểu kỹ ca danh tại Đông Sơn
Bên nhau sao lại ưu phiền
Như hoa dưới nguyệt buồn riêng vẫn là.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 2