陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其四

洞庭湖西秋月輝,
瀟湘江北早鴻飛。
醉客滿船歌白苧,
不知霜露入秋衣。

 

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4

Động Đình hồ tây thu nguyệt huy,
Tiêu Tương giang bắc tảo hồng phi.
Tuý khách mãn thuyền ca Bạch trữ,
Bất tri sương lộ nhập thu y.

 

Dịch nghĩa

Mé tây hồ Động Đình, trăng thu sáng
Phía bắc sông Tiêu, Tương, chim hồng sớm bay về
Đầy thuyền khách say hát bài ca Bạch trữ
Chẳng biết sương móc thấm vào áo mùa thu


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Mé tây hồ Động trăng thu sáng,
Phía bắc sông Tương nhạn sớm bay.
Thuyền khách say ngâm câu Bạch trữ,
Nhướng quên áo thấm móc thu đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Động Đình trăng chiếu hồ tây
Tiêu Tương bờ bắc hồng bay mất rồi
Khách say Bạch Trữ ca lơi
Áo thu sương thấm mà người nào hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Động Đình trăng sáng hồ tây
Sông Tương mạn Bắc nhạn bay la đà
Khách đàn, túy lúy, ngâm, ca
Sương thu đẫm áo, ai mà có hay ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Phía tây Động Đình, trăng thu toả,
Bờ bắc Tiêu Tương, nhạn sớm qua.
Khách say, "Bạch trữ" ngâm ca,
Áo thu, nào biết sương sa ướt đầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tây Động Đình hồ, thu sáng trăng,
Chim hồng bay sớm chốn Tiêu Tương.
Khách say, "Bạch trữ", thuyền đua hát,
Đâu biết, áo người đã thấm sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Phía tây hồ Động trăng thu tỏ
Bờ bắc sông Tương nhạn sớm bay
Tửu Khách đưa thuyền ca Bạch Trữ
Sương khuya đã thấm áo thu đầy

Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tây nguyệt Động Đình thu tựa gương,
Cánh hồng bay sớm bắc Tiêu Tương.
Bài ca Bạch Trử thuyền say hát,
Chẳng biết thu về áo đẫm sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng thu soi sáng Động Đình tây,
Phía bắc Tiêu Tương nhạn sớm bay.
Khách khắp thuyền say ca "Bạch trữ",
Áo thu sương đẫm chẳng ai hay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Trăng thu soi sáng Động Đình,
Tiêu Tương một dải, chim hồng sớm bay.
Đầy thuyền khách hát như say,
Bẵng quên áo thấm sương đầy móc thu.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trăng thu sáng Động Đình tây,
Tiêu Tương phía bắc, nhạn bay từng đàn.
‘‘Vải gai trắng’’, khách hát tràn,
Áo thu, sương đẫm ai màng đến đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối