104.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
26 bài thơ, 9 bài dịch
Tạo ngày 13/07/2017 09:31 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/10/2019 22:45 bởi Vanachi
Hà Ngọc Hoàng còn có bút danh Hoàng Hà, sinh ngày 1/11/1982, hiện sống tại Móng Cái, Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Thương Mại, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, và của thành phố Móng Cái, đã in nhiều thơ trên các báo trung ương và địa phương.

Thơ in riêng:
- Vào chùa gặp tiên (NXB hội nhà văn, 2019)

Tập thơ in chung:
- Lục bát mỗi ngày (NXB Công an nhân dân, 2009)
- Lục bát tự chọn (NXB Công an nhân dân, 2009)
- Lục bát tình (tập thơ của 132 tác giả, viết bằng thư pháp, đạt kỷ lục Guinness Việt Nam, dài 100m)
- Lộc phát Canh Dần (NXB Công an nhân dân, 2010)
- Sáu & tám (NXB Công an nhân dân, 2010)
- Tinh hoa lục bát 2010
- Miền thao thức (NXB Hội Nhà văn, 2013)

 

Thơ dịch tác giả khác