23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
83 bài thơ, 2 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 10/05/2007 07:47 bởi Trần Duy Trung, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 16/04/2008 02:04 bởi Trần Duy Trung
Trần Duy Trung sinh ngày 04/06/1982 tại Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định. Hiện đang sinh sống tại Nha Trang.

 

A ạ á à

Chiếc đòn bẩy

Thơ dịch tác giả khác