Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 19/05/2008 21:43

Như trò chơi xếp hình - cuộc sống
Cần những giá trị thực cho mỗi ô

Và những người thành công
Luôn biết cách đặt mình đúng chỗ...