Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/06/2008 22:37

Tôi không ví tình yêu như hoa
Vì hoa sớm nở tối tàn

Tôi không ví tình yêu như cánh chim
Vì cánh chim có thể bay đi mất

Chỉ xin ví tình yêu là sự thật
Dù sự thật có thể mất lòng